روایت یک داستان از آرامش و تکنولوژی

دوو از گذشته تا به امروز، در هر مرحله از تولید یک محصول در کنار پای‌بندی به اصول و سیاست‌های انسانی خود در تلاش بوده است تا تکنولوژی را به عنوان راه‌حلی به‌سوی آرامش در جنبه‌های مختلف زندگی وارد کند.

طراحی بر پایه نیازهای بشری و تولید براساس توجه به حفظ و پایداری محیط زیست باعث شده‌است تا دوو طی سالیان زیاد تبدیل به یک انتخاب درست برای کسانی شود که به دنبال زندگی حرفه‌ای، شاد و پایدارند. انتخاب درستی که نیاز به اثبات ندارد.

‫ﻣﺎ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ‫ﻣﺤﺼـــﻮل ‫ﺑﺎ ‫ﻃﺮاحی ‫ﺳﺎده ‫و ‫ﺣﺮﻓﻪ ‫ای ‫و ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ‫ﭘﺎﯾﺪار ‫را ‫ﺑﺮای ‫اﻓﺮادی‫ﮐﻪ ‫ﺑه‌دﻧﺒﺎل ابزار ‫ﺣﺮﻓﻪ‫ای ‫و ‫ﻗﺎﺑﻞ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن ‫ﻫﺴـﺘﻨﺪ ‫از ‫اﺻﻮل ‫ﺧﻮد‫ﻗﺮارداده ‫اﯾﻢ.

باور ما به آرمان‌های جهانی دوو که شامل طیفی از اهداف پایدار است، باعث استمرار در بهبود روش‌های کار کردن شده‌است. روش‌هایی که با استفاده از آن‌ها، سعی می‌کنیم تا دنیایی بهتر برای انسان‌ها بسازیم. دوو به‌دنبال حقیقت نیاز هر کاربر است. دوو نیازهای کاربران را با راه‌کارهایی نوین از جنس تکنولوژی و متناسب با هر موقعیت، پاسخ می‌‌دهد و ساده‌‌‌ترین روش‌‌ها را بر اساس تجربه و دانش به روز خود در جهت حل مسائل ارائه می‌‌کند.

دوو از گذشته تا به امروز، در هر مرحله از تولید یک محصول در کنار پای‌بندی به اصول و سیاست‌های انسانی خود در تلاش بوده است تا تکنولوژی را به عنوان راه‌حلی به‌سوی آرامش در جنبه‌های مختلف زندگی وارد کند.

طراحی بر پایه نیازهای بشری و تولید براساس توجه به حفظ و پایداری محیط زیست باعث شده‌است تا دوو طی سالیان زیاد تبدیل به یک انتخاب درست برای کسانی شود که به دنبال زندگی حرفه‌ای، شاد و پایدارند. انتخاب درستی که نیاز به اثبات ندارد.

‫ﻣﺎ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ‫ﻣﺤﺼـــﻮل ‫ﺑﺎ ‫ﻃﺮاحی ‫ﺳﺎده ‫و ‫ﺣﺮﻓﻪ ‫ای ‫و ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ‫ﭘﺎﯾﺪار ‫را ‫ﺑﺮای ‫اﻓﺮادی‫ﮐﻪ ‫ﺑه‌دﻧﺒﺎل ابزار ‫ﺣﺮﻓﻪ‫ای ‫و ‫ﻗﺎﺑﻞ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن ‫ﻫﺴـﺘﻨﺪ ‫از ‫اﺻﻮل ‫ﺧﻮد‫ﻗﺮارداده ‫اﯾﻢ.

باور ما به آرمان‌های جهانی دوو که شامل طیفی از اهداف پایدار است، باعث استمرار در بهبود روش‌های کار کردن شده‌است. روش‌هایی که با استفاده از آن‌ها، سعی می‌کنیم تا دنیایی بهتر برای انسان‌ها بسازیم. دوو به‌دنبال حقیقت نیاز هر کاربر است. دوو نیازهای کاربران را با راه‌کارهایی نوین از جنس تکنولوژی و متناسب با هر موقعیت، پاسخ می‌‌دهد و ساده‌‌‌ترین روش‌‌ها را بر اساس تجربه و دانش به روز خود در جهت حل مسائل ارائه می‌‌کند.

طراحی بر پایه نیازهای بشری و تولید براساس توجه به حفظ و پایداری محیط زیست باعث شده‌است تا دوو طی سالیان زیاد تبدیل به یک انتخاب درست برای کسانی شود که به دنبال زندگی حرفه‌ای، شاد و پایدارند. انتخاب درستی که نیاز به اثبات ندارد.

‫ﻣﺎ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ‫ﻣﺤﺼـــﻮل ‫ﺑﺎ ‫ﻃﺮاحی ‫ﺳﺎده ‫و ‫ﺣﺮﻓﻪ ‫ای ‫و ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ‫ﭘﺎﯾﺪار ‫را ‫ﺑﺮای ‫اﻓﺮادی‫ﮐﻪ ‫ﺑه‌دﻧﺒﺎل ابزار ‫ﺣﺮﻓﻪ‫ای ‫و ‫ﻗﺎﺑﻞ ‫اﻃﻤﯿﻨﺎن ‫ﻫﺴـﺘﻨﺪ ‫از ‫اﺻﻮل ‫ﺧﻮد‫ﻗﺮارداده ‫اﯾﻢ.

ماموریت خانواده شاد در زندگی دوو

فلسفه اصلی تولید لوازم خانگی در دوو، حفظ و بهبود سلامت و شادی خانواده است. به‌عنوان همراه قدیمی، همیشه سعی کرده‌ایم تا برای رسیدن به شادی پایدار محافظ بینش‌های انسانی باشیم و با حل دغدغه‌های خانواده، زمان بیشتری برای در کنار هم بودن در اختیار همه انسان‌ها بگذاریم.
فلسفه اصلی تولید لوازم خانگی در دوو، حفظ و بهبود سلامت و شادی خانواده است. به‌عنوان همراه قدیمی، همیشه سعی کرده‌ایم تا برای رسیدن به شادی پایدار محافظ بینش‌های انسانی باشیم و با حل دغدغه‌های خانواده، زمان بیشتری برای در کنار هم بودن در اختیار همه انسان‌ها بگذاریم.

خانواده و آرامش آن دغدغه همیشگی دوو است. متخصصان دوو با تجربه و دانشی که در طی سالیان دراز به دست آورده‌‌اند تمامی نیاز خانواده را درک کرده و پاسخ مناسبی برای هر کدام در نظر گرفته‌‌اند. این نکته باعث افزایش اعتماد بیش از پیش خانواده‌‌ها شده است.

 

زندگی سرزنده و خوشحال

روی خودتان سرمایه گذاری کنید، شما ارزش آن را دارید. دوو به شما کمک می‌‌کند تا دیگر درگیر مسائل خانه خود نباشید. دوو زندگی را آسان کرده و استفاده از محصولات را تا حد زیادی آسان کرده تا شما بتوانید وقت بیشتری برای خودتان داشته باشید.

 

محصولات دوو با طرح‌‌های منحصر به فرد خود، زیبایی و وقار خانه شما را حفظ کرده و همواره شما را سربلند خواهند کرد.

 

همه انتظارات‌‌تان را از دوو بخواهید و صرفا زندگی کنید. دوو همه مواردی که ممکن است شما به آن نیازمند باشید را در نظر گرفته است. نگران پشتیبانی از محصولات نباشید! چون ما به شما فکر می‌کنیم و برای شما پشتیبان اختصاصی قرار داده‌ایم. جایگاه شما همیشه برای ما محفوظ است و شما را در باشگاه مشتریان‌‌مان قدر می‌دانیم.

 

ماموریت خانواده شاد در زندگی دوو

فلسفه اصلی تولید لوازم خانگی در دوو، حفظ و بهبود سلامت و شادی خانواده است. به‌عنوان همراه قدیمی، همیشه سعی کرده‌ایم تا برای رسیدن به شادی پایدار محافظ بینش‌های انسانی باشیم و با حل دغدغه‌های خانواده، زمان بیشتری برای در کنار هم بودن در اختیار همه انسان‌ها بگذاریم.

خانواده و آرامش آن دغدغه همیشگی دوو است. متخصصان دوو با تجربه و دانشی که در طی سالیان دراز به دست آورده‌‌اند تمامی نیاز خانواده را درک کرده و پاسخ مناسبی برای هر کدام در نظر گرفته‌‌اند. این نکته باعث افزایش اعتماد بیش از پیش خانواده‌‌ها شده است.

 

زندگی سرزنده و خوشحال

روی خودتان سرمایه گذاری کنید، شما ارزش آن را دارید. دوو به شما کمک می‌‌کند تا دیگر درگیر مسائل خانه خود نباشید. دوو زندگی را آسان کرده و استفاده از محصولات را تا حد زیادی آسان کرده تا شما بتوانید وقت بیشتری برای خودتان داشته باشید.

 

محصولات دوو با طرح‌‌های منحصر به فرد خود، زیبایی و وقار خانه شما را حفظ کرده و همواره شما را سربلند خواهند کرد.

 

همه انتظارات‌‌تان را از دوو بخواهید و صرفا زندگی کنید. دوو همه مواردی که ممکن است شما به آن نیازمند باشید را در نظر گرفته است. نگران پشتیبانی از محصولات نباشید! چون ما به شما فکر می‌کنیم و برای شما پشتیبان اختصاصی قرار داده‌ایم. جایگاه شما همیشه برای ما محفوظ است و شما را در باشگاه مشتریان‌‌مان قدر می‌دانیم.

 

رویکرد تعالی‌محور به منابع انسانی

گرد هم آوردن افرادی که مفاهیم و باورهای دوو برایشان ارزش داشته‌باشد همیشه دغدغه اصلی ما در جذب نیروی انسانی بوده‌است. به پاسداشت کار در چنین سازمانی که هر عضو آن در تلاش است تا باورهای عمیق انسانی به ثمر برسد، دوو در تلاش همیشگی‌است تا محیط کار پویا و سالم همراه با رعایت کلیه قوانین ارتباطات انسانی را ایجاد و حفظ کند. در چنین فضایی، تمامی افراد امکان رشد و تعالی خواهند داشت و انرژی و پویایی خود را برای حل مسائل و پیشبرد اهداف والای ماموریت سازمان به‌کار خواهند گرفت.

چون این دووست…

پایداری نمادها و باورها

طبیعت به‌عنوان مادر، نماد اصلی زندگی در سیاره زمین است. به‌عنوان یک تولیدکننده پیشرو، همواره می‌دانیم که توسعه پایدار انسانی با توجه به حفاظت از محیط‌زیست در هم تنیده‌شده‌است. از همین‌رو، برنامه‌های ویژه برای کاهش ردپای کربن در طبیعت از اصلی‌ترین دغدغه‌های سازمان دوو بوده‌است. ایجاد تعادل در محیط اطراف انسان‌‌ها بدون در نظر گرفتن حقوق سایر موجودات در زمین امکان‌پذیر نیست. به‌همین‌دلیل همیشه سعی داریم تا شادی را برای همه موجودات ساکن در سیاره زیبای زمین فراهم کنیم.
بهینه‌سازی محصولات به‌منظور استفاده کمتر از انرژی، فرصتی‌است که با استفاده از تکنولوژی به خودمان می‌دهیم تا محیط زیستی پایدار داشته باشیم و نسل‌های بعد را برای استفاده بهینه از آن راهنمایی کنیم.

طبیعت به‌عنوان مادر، نماد اصلی زندگی در سیاره زمین است. به‌عنوان یک تولیدکننده پیشرو، همواره می‌دانیم که توسعه پایدار انسانی با توجه به حفاظت از محیط‌زیست در هم تنیده‌شده‌است. از همین‌رو، برنامه‌های ویژه برای کاهش ردپای کربن در طبیعت از اصلی‌ترین دغدغه‌های سازمان دوو بوده‌است. ایجاد تعادل در محیط اطراف انسان‌‌ها بدون در نظر گرفتن حقوق سایر موجودات در زمین امکان‌پذیر نیست. به‌همین‌دلیل همیشه سعی داریم تا شادی را برای همه موجودات ساکن در سیاره زیبای زمین فراهم کنیم.
بهینه‌سازی محصولات به‌منظور استفاده کمتر از انرژی، فرصتی‌است که با استفاده از تکنولوژی به خودمان می‌دهیم تا محیط زیستی پایدار داشته باشیم و نسل‌های بعد را برای استفاده بهینه از آن راهنمایی کنیم.